Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Состав диссоветов

Кандидатский диссертационный совет №1 для кафедр Библеистики, Богословия и Филологии (древние языки)

 1. Профессор протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия — председатель;
 2. Заслуженный профессор Скурат К.Е., доктор церковной истории, доктор богословия;
 3. Заслуженный профессор Осипов А.И., доктор богословия;
 4. Заслуженный профессор Нелюбов Б.А., доктор богословия;
 5. Заслуженный профессор Иванов М.С., доктор богословия;
 6. Профессор архимандрит Платон (Игумнов), доктор богословия;
 7. Профессор Саврей В.Я., доктор философских наук;
 8. Фокин А.Р., доктор философских наук;
 9. Варава В.В., доктор философских наук;
 10. Судаков А.К., доктор философских наук;
 11. Протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия;
 12. Профессор протоиерей Максим Козлов, кандидат богословия;
 13. Доцент игумен Дионисий (Шленов), кандидат богословия;
 14. Доцент Конь Р.М., кандидат богословия;
 15. Доброцветов П.К., кандидат богословия;
 16. Игумен Адриан (Пашин), кандидат богословия;
 17. Протоиерей Георгий Климов, кандидат богословия;
 18. Протоиерей Олег Мумриков, кандидат богословия;
 19. Иерей Стефан Домусчи, кандидат богословия;
 20. Диакон Сергий Пантелеев, кандидат богословия;
 21. Диакон Сергий Кожухов, кандидат богословия;
 22. Ковшов М.В., кандидат богословия – секретарь.

Кандидатский диссертационный совет №2 для кафедр Церковной истории, Церковно-практических дисциплин и Филологии (славянские языки)

 1. Профессор Кириллин В.М., доктор филологических наук – председатель;
 2. Засл. профессор Скурат К.Е., доктор церковной истории, доктор богословия;
 3. Засл. профессор Нелюбов Б.А., доктор богословия;
 4. Профессор протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории, доктор богословия;
 5. Профессор Волков А.А., доктор филологических наук;
 6. Протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия;
 7. Киселева Ирина Александровна, доктор филологических наук;
 8. Афиногенов Дмитрий Евгеньевич, доктор филологических наук;
 9. Ужанков Александр Николаевич, доктор филологических наук;
 10. Есаулов Иван Андреевич, доктор филологических наук;
 11. Профессор Светозарский А.К., кандидат богословия;
 12. Профессор протоиерей Максим Козлов, кандидат богословия;
 13. Игумен Герасим (Дьячков), кандидат богословия;
 14. Протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия;
 15. Иерей Иоанн Кечкин, кандидат богословия;
 16. Бурмистрова С.В., кандидат филологических наук;
 17. Иерей Димитрий Барицкий, кандидат богословия;
 18. Иерей Антоний Борисов, кандидат богословия;
 19. Первушин М.В., кандидат богословия, кандидат филологических наук;
 20. Колыванов Г.Е., кандидат богословия;
 21. Липовецкий П.Е., кандидат богословия – секретарь.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: