Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Ναοί της Θεολογικής Ακαδημίας

Στη ζωή των Θεολογικών Σχολών, ο ναός και η λατρεία είναι στην πρώτη θέση. Αν οι μαθητές λάβουν θεωρητικές γνώσεις σε διαλέξεις, τότε στο ναό θα μάθουν τα πρακτικά: " ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος " (1 Тим. 3, 15). В храме студенты подвергают испытанию свою совесть на предмет соответствия внутреннего духовного устроения поставленным жизненным целям и задачам. Преподаватели и учащиеся получают в храме духовное утешение, духовную помощь и благодатное освящение. Здесь совершается рукоположение в священный сан служителей Церкви, проходит их богослужебная практика. По словам Святейшего Патриарха Алексия I, трудами которого в Покровском храме возобновились богослужения, Академический храм – «сердце Духовной школы, ее святилище, лестница, досягающая до небес для возношения молитв веры к Престолу Божию».