Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Ι.Ν. μεγαλομαρτύρων Βαρβάρας, Αναστασίας και Ακυλίνης

Το 1853, στο νοσοκομειακό κτήριο Ντονσκόι του μοναστηριού της Λαύρας του Αγίου Σεργίου με χρήματα ποσό που έδωσε η κόμισσα Α.Η. Τατήσεβα (μετέπειτα Μπούρκεβιτς, 1776-1853) χτίστηκε εκκλησία προς τιμήν της Αγίας μεγαλομάρτυρας Βαρβάρα και Αναστασία, και το κτήριο ονομάστηκε προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας. Β.Α. Η Τατίσεβα ήταν κόρη του Αντιστράτηγου Α.Δ. Μπουτκέβιτς (1759-1832). η σύζυγος του αντιστράτηγου από το πεζικό, και στη συνέχεια υπουργός άμυνας ήταν η Α.Η. Τατίσεβα (1763-1833). Η Βαρβάρα Αλεξάντροβα ήταν μέλος της Επιτροπής Κηδεμόνων φυλακών των Γυναικών της Αγίας Πετρούπολης. Στις 25 Ιουλίου 1825 της απονεμήθηκε μικρός σταυρός του Τάγματος της Αγίας Αικατερίνης. Χειροτονήθηκε μοναχή και πήρε το όνομα Αναστασία και πέθανε το 1853.

Храм был назван в честь свв. вмцц. Варвары Илиопольской (память 4/17 декабря) и Анастасии Узорешительницы (память 22 декабря/4 января). Сведения о деятельности В.А. Татищевой, связанной с попечением о тюрьмах и заключенных, указывают на то, что наречение ее при постриге в монашество Анастасией состоялось в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

28 февраля 1893 года Учрежденный собор Лавры обратился к епископу Дмитровскому Александру (Светлакову) за благословением на постройку нового здания больницы-богадельни в связи с тем, что Варваринский корпус стал слишком мал и неудобен в санитарном и гигиеническом отношении. По благословению митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского) для строительства больницы было выбрано место в Пафнутьевском саду. Проект больнично-богаделенного комплекса был разработан архитектором А.А. Латковым, который был удостоен звания потомственного почетного гражданина Сергиева Посада за эту работу. Строительство комплекса продолжалось с 1893 по 1896 год.

В 1893 году Учрежденным собором Лавры было решено перенести церковь свв. вмцц. Варвары и Анастасии из Варваринского корпуса во вновь строящуюся больницу-богадельню в Пафнутьевском саду.

Еще до переноса церкви в больницу-богадельню к наименованию церкви было прибавлено имя св. мц. Акилины. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство. 25 апреля 1893 года скончалась купчиха из г. Воскресенска Московской губернии Акилина Алексеевна Смирнова (тайная монахиня Рафаила). Она была известной храмоздательницей, благотворившей Русскому Пантелеимонову монастырю на Афоне, московским Скорбященскому и Зачатьевскому монастырям, Головинскому монастырю в честь Казанской иконы Божией Матери близ Москвы и другим монастырям и храмам. 5 июня 1893 года ее душеприказчик, владелец типографии сергиево-посадский купец И.Е. Ефимов пожертвовал завещанные ею 10 000 руб. на устройство церкви в больнице-богадельне Лавры с условием, чтобы к именам свв. вмцц. Варвары и Анастасии было присоединено имя св. мц. Акилины, и в церкви ежедневно вместе с именем графини Варвары об упокоении упоминалось имя рабы Божией Акилины. 11 ноября 1896 года Учрежденный собор Лавры испросил благословения у митрополита Сергия перенести иконостас Варваринской церкви в только что выстроенное здание больницы-богадельни. Здесь, на этаже под храмом прп. Иоанна Лествичника, устроили церковь-усыпальницу свв. вмцц. Варвары, Анастасии и св. мц. Акилины. В храме находилась икона прп. Сергия, написанная на верхней доске от деревянной раки Преподобного. В этой церкви отпевали усопших.

29 июля 1901 года церковь была освящена казначеем Лавры архимандритом Никоном (Рождественским).

На одной из диаконских дверей иконостаса храма прп. Иоанна Лествичника был изображен архангел Рафаил. Возможно, это было связано с просьбой купца И.Е. Ефимова, который мог испросить благословение на изображение архангела Рафаила в память небесного покровителя А.А. Смирновой в тайном монашестве. Монахиня Рафаила была погребена напротив алтаря собора Всемилостивого Спаса московского Скорбященского монастыря. В Казанском Головинском монастыре в память об Акилине Алексеевне после 1893 года был возведен больничный корпус с храмом в честь св. мц. Акилины — ее небесной покровительницы. В богослужебном цикле московского Зачатьевского ставропигиального женского монастыря 13/26 июня обозначен как день празднования св. мц. Акилины — небесной покровительницы А.А. Смирновой.

Соотнесение информации архивных документов и исторических трудов, посвященных истории Лавры и ее архитектурных памятников, с биографическими сведениями об устроительницах церкви, опубликованными в Интернете, дает возможность точно установить, что церковь была освящена в честь свв. вмцц. Варвары Илиопольской (ок. 306; память 4/17 декабря), Анастасии Узорешительницы (ок. 304; память 22 декабря / 4 января) и св. мц. Акилины (293; память 13/26 июня).

В эпоху революционных перемен больнично-богадельный корпус, как и все здания архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры, был национализирован и передан органам советской власти. Храм прп. Иоанна Лествичника и церковь свв. вмцц. Варвары, Анастасии и св. мц. Акилины были упразднены.

15 января 1919 года в больнице-богадельне открылся сыпно-тифозный госпиталь, а в 1921 году — лечебница, в которой через два года открылось хирургическое отделение, в последующие годы в здании располагалась Загорская районная больница.

Распоряжением Совета министров СССР больнично-богадельный корпус в 1986 году был передан Московской Патриархии для размещения в нем Московской духовной академии.

С лета 1988 года в здании велись ремонтно-реставрационные работы. Учебный процесс начался 1 сентября 1989 года. Корпус, в том числе и помещение, где в дореволюционное время располагалась церковь свв. вмцц. Варвары, Анастасии и св. мц. Акилины, использовался для проживания учащихся и проведения занятий.

5 декабря 1991 года было совершено малое освящение храма прп. Иоанна Лествичника, а 18 февраля 1994 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил великое освящение храма прп. Иоанна Лествичника.

В 2013 году проектно-реставрационной компанией ООО «РДС» была разработана научно-проектная документация на реставрацию церкви свв. вмцц. Варвары, Анастасии и св. мц. Акилины. В результате проведенных исследований удалось воссоздать историю церкви и надежно установить место ее расположения в Новом семинарском корпусе.

В 2015-2017 годах были проведены работы по воссозданию церкви. Реставрационные работы выполнялись ООО «АРМ Акада-НТ». Образы для иконостаса были написаны учащимися иконописной школы под руководством архимандрита Луки (Головкова).

Автор: игумен Герасим (Дьячков)