Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό οργανισμό