Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Храм Корсунской иконы Божией Матери

Храм Корсунской иконы Божией Матери расположен в селе Глинково, находящемся вблизи юго-восточной окраины города Сергиев Посад