Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο, τι πρέπει να κάνω?

Московская духовная академия – высшее учебное заведение с классическим гуманитарным образованием. Это духовный центр, который воспитывает будущих пастырей, богословов, ученых, иконописцев, регентов церковных хоров, преподавателей учебных заведений Православной Церкви. Больше чем полторы тысячи человек преподают и обучаются здесь. Поступать сюда приезжают студенты со всего мира.

Среди выпускников МДА – множество православных иерархов, церковных и общественных деятелей, ученых и богословов, святых, среди которых – святитель Филарет (Дроздов), святитель Афанасий (Сахаров), святитель Иларион (Троицкий), патриарх-католикос всея Грузии Илия II, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, знаменитый богослов Алексей Ильич Осипов.

Εδώ ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα των βιβλικών σπουδών , της εκκλησιαστικής ιστορίας, της θεολογίας, της λειτουργικής, του κανόνα, της φιλοσοφίας, της πατρολογίας, της εκκλησιαστικής τέχνης, των μεταφράσεων από αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες. Μεταξύ των καθηγητών υπάρχουν δοκτορά και υποψήφιοι θεολογίας, ιστορία της τέχνης, φιλοσοφικές, ιστορικές, φιλολογικές επιστήμες.

Академия состоит из пастырско-богословского, регентского и иконописного факультетов, магистратуры (шесть кафедр), аспирантуры, отделения заочного обучения и отдела дополнительного образования.

Московская духовная академия находится на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры – крупнейшего монастыря Русской Православной Церкви. Здесь почивают мощи преподобного Сергия Радонежского – основателя Лавры, покровителя образования. Среди лаврских и академических монахов – ученые с мировым именем, выпускники европейских университетов. У студентов Академии всегда есть выбор, принять ли им монашеский постриг или остаться в миру.

В Академию съезжаются парни и девушки со всей России, живут здесь по полгода и уезжают домой только на каникулы. Каждый день (кроме воскресений) студенты ходят на пары, а после пар – на послушания. А еще в студенческий график встроены регулярные богослужения, утренние и вечерние молитвы.

Μάθετε περισσότερα,

  • Για ποιο λόγο παίρνετε την πνευματική παιδεία
  • Πως ζουν και σπουδάζουν οι φοιτητές,
  • Πόσο συχνά προσεύχονται οι φοιτητές,
  • Τι περιμένει τον πτυχιούχο,

και στη συνέχεια πηγαίνετε στο Σχέδιο βήμα προς βήμα για τους εισακτέους.