Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις

Προετοιμασία για τη συνέντευξη:

Ορθόδοξο προσευχητάριο για τους λαϊκούς (πλήρως) σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας / Μ.: Έκδοση της Μονής Δανιήλ Μόσχας. 2010.