Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Η Θεολογική Σχολή της Μόσχας μεταβαίνει προσωρινά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Από τις 18 Μαρτίου, η Θεολογική Σχολή της Μόσχας έχει μεταβεί προσωρινά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι διαλέξεις στις αίθουσες ακυρώθηκαν. Οι φοιτητές της σχολής μένουν στο τόπο κατοικίας τους επ 'αόριστον έως ότου βελτιωθεί η πανδημία του κορωναϊού.

Ο Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων Β.N. Φαλκόβ υπέγραψε την απόφαση στις 14 Μαρτίου 2020 υπ' αριθ. 397 και υπ' αριθ. 398 σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πρόληψης της εξάπλωσης μιας νέας μόλυνσης από κορωναϊό στη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έστειλε επιστολή προς τους πρυτάνεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας όσο αναφορά την εξάπλωση της μόλυνσης από τον κορωναϊό στο Ρωσικό έδαφος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετά από ευλογία λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα

1. Μεταβείτε από τις 18 Μαρτίου 2020 στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος που χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το τμήμα εξ αποστάσεως, στέλνοντας τους φοιτητές στον τόπο διαμονής τους. 

2. Για τους φοιτητές που παραμένουν στις Θεολογικές Σχολές, η καλύτερη λύση είναι να μην φεύγουν από τις εστίες τους. 

3. Να οργανώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις παραπάνω εντολές του Υπουργού Παιδείας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διατηρώντας παράλληλα τον υπάρχοντα μισθό για το μόνιμο προσωπικό.

4. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον πειθαρχικό έλεγχο και στην τήρηση των περιορισμένων εξόδων. 

5. Σε θέματα οργάνωσης των Ακολουθιών, θα πρέπει να καθοδηγείται από τις δηλώσεις της Ιεράς Συνόδου από τις 11 Μαρτίου 2020 και στις επακόλουθες αποφάσεις της Ιεραρχίας επί του θέματος. 

6. Να περιοριστεί η δυνατότητα συσκέψεων πρόσωπο με πρόσωπο και να αναβάλετε εκδηλώσεις με τη συμμετοχή φοιτητών και εκπαιδευτικών, καθώς και να ελαχιστοποιήσετε τις εξόδους σας . 

7. Να αναβληθεί η διεξαγωγή των συνεδριάσεων του τμήματος αλληλογραφίας, μαθήματα συνεχούς εκπαίδευσης μέχρις ότου βελτιωθεί η πανδημία.

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα εγκύκλιο ισχύουν μέχρι τις νέες παραγγελίες. Έλεγχος για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ανήκει στους πρυτάνεις των ανώτερων θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας