Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Συμβούλιο φοιτητών

Συμβούλιο φοιτητών της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας Δημιουργήθηκε με αμοιβαία πρωτοβουλία της διοίκησης της Ακαδημίας και της φοιτητικής κοινότητας και είναι ένα μόνιμο συμβουλευτικό και αντιπροσωπευτικό σώμα φοιτητών.

Цель Студенческого совета – για να εξασφαλιστεί στενή αλληλεπίδραση μεταξύ της διοίκησης, των εκπαιδευτικών και των φοιτητών της Ακαδημίας στη διαδικασία της πνευματικής εκπαίδευσης και ανατροφής.

Καθήκοντα του φοιτητικού συμβουλίου:

  • Εκπροσώπηση φοιτητικών συμφερόντων απέναντι προς τη διοίκηση της Ακαδημίας.
  • Βοήθεια προς τη διοίκηση της Ακαδημίας για την επίλυση ζητημάτων ζωής των φοιτητών.
  • Ανάλυση των φοιτητικών προβλημάτων της Ακαδημίας, καθορισμός προοπτικών και λύσεων.
  • Υποστήριξη των δημιουργικών φοιτητικών πρωτοβουλιών.
  • Διοργάνωση δραστηριοτήτων για φοιτητές.

Οι κύριες δραστηριότητες του συμβουλίου.

Για να υλοποιήσει τα καθήκοντα που περιγράφονται παραπάνω, το φοιτητικό συμβούλιο εκτελεί τις εργασίες του στους ακόλουθους τομείς:

  •  επιστημονικό: προώθηση και ανάπτυξη της ανεξάρτητης επιστημονικής σκέψης των φοιτητών.
  •  πολιτιστικό-κοινωνικό: προσκυνηματικές εκδρομές, εκδρομές σε μουσεία και θέατρα, επισκέψεις σε αίθουσες συναυλιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ακαδημία (ταινίες, διοργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών και παραστάσεων, διοργάνωση συναντήσεων με εξέχοντα πολιτιστικά πρόσωπα κλπ.)
  • αθλητικό: οργάνωση προγραμμάτων αθλητισμού και γυμναστικής.
  • φοιτητικό: βοήθεια στις οικονομικές υπηρεσίες της Ακαδημίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που απαιτούνται για την υγεία και την αποτελεσματική μελέτη των σπουδαστών, αλληλεπίδραση με την υπηρεσία Kelar.

Διοίκηση συμβουλίου:

Председатель – Роман Шилкин
Секретарь – Иван Бернацкий

Заместитель председателя по вопросам культуры и отдыха – Николай Вайцеховский

Заместитель председателя по организации научной деятельности – Федор Хвостунков

Заместитель председателя по учебной части – Николай Маштаков

Заместитель председателя по вопросам быта – Серафим Мишаков

Επιπλέον, το συμβούλιο αποτελείται από δύο εκπροσώπους από κάθε τμήμα, που επιλέγονται από το ίδιο το τμήμα.

Στοιχεία επικοινωνίας.

E-mail: studsov1814@bk.ru

Ειδήσεις

15 Μάρτιος 2024
13 марта 2024 года в главном корпусе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия состоялась встреча председателей студенческих советов духовных учебных заведений Москвы и Московской области с председателем Учебного комитета, ректором ОЦАД протоиереем Максимом Козловым.
26 Νοέμβριος 2023
21 и 22 ноября 2023 года при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви и по инициативе Студенческих советов духовных школ Москвы и Московской области в МДА прошел форум «Православная молодежь в современности», который объединил на одной дискуссионной площадке представителей восьми духовных вузов.
20 Φεβρουάριος 2023
19 февраля 2023 года в Академии состоялась студенческая научная конференция «Небиблейские мотивы в библейской экзегезе» в рамках академического дискуссионного проекта 15:4. В конференции приняли участие студенты ПСТГУ.
2 Δεκέμβριος 2022
1 декабря 2022 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия прошла первая встреча председателей студенческих советов духовных школ Московской епархии. В собрании принял участие председатель студенческого совета МДА — студент 3 курса бакалавриата Николай Вайцеховский.
25 Οκτώβριος 2022
Вечером 23 октября в Московской духовной академии прошел творческий вечер «По золотым аллеям октября».
27 Μάρτιος 2022
23 марта в Московской духовной академии прошло собрание студенческого совета. На нем участники отчитались о проделанной работе с начала 2022 года. За первый квартал этого года на счету у студсовета яркие и запоминающиеся события из студенческой жизни.