Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Δογματική θεολογία

1. Говорун С.Н., Фокин А.Р. Воплощение // Православная энциклопедия. Т. IX. М. 2005. С. 326-348.

2. Давыденков Олег, иерей. Афтартодокетизм // Православная энциклопедия. Т. IV. М. 2002. С. 193-194.

3. Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М. 2012.

4. Зайцев А.А. Границы Церкви // Православная энциклопедия. Т. XII. М. 2006. С. 265-283.

5. Иванов М.С. Благодать // Православная энциклопедия. Т. V. М. 2002. С. 302-313.

6. Иванов М.С. Богопознание // Православная энциклопедия. Т. V. М. 2002. С. 476486.

7. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. I. М. 2008.

8. Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания. М. 2002.

9. Иоанн Дамаскин, прп. Три слова в защиту иконопочитания. СПб. 2001.

10. Козлов М., прот., Леонов В., иер., Пилипенко Е.А., Тихомиров Б.А. Искупление // Православная энциклопедия. Т. XXVII. М. 2011. С. 281-312.

11 . Шмалий Владимир, прот. Бог // Православная энциклопедия. Т. V. М. 2002. С. 387-433.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: