Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Объявление о защите диссертации иерея Стефана Даниленко

13 мая 2021 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации иерея Стефана Даниленко на соискание ученой степени кандидата богословия.

Тема диссертации:

«Теория вестничества в религиозно-философском учении Даниила Андреева».

Научный руководитель: доцент Роман Михайлович Конь, кандидат богословия.

Официальные оппоненты:

А.В. Щипков, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, декан социально-гуманитарного факультета Российского православного университета святого Иоанна Богослова;

М.В. Федорова, кандидат философских наук, доцент Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова.

Ведущая организация: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

Специальность: сектоведение.

Защита диссертации состоится на заседании Диссертационного совета Московской духовной академии — 13 мая 2021 г. в 9:00 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия.

Отзывы, поступившие на диссертацию

Адрес для отправки отзывов: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Канцелярия, для Диссертационного совета №1.

Адрес электронной почты для отправки отзывов: dissovet.mda@yandex.ru Дата размещения на официальном сайте Московской духовной академии: 13.03.2021.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: