Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Έδρα ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης

Ειδήσεις

10 Δεκέμβριος 2019
Στις 9 Δεκεμβρίου στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, υπό την προεδρία της επικεφαλής του τμήματος N.Β. Κβλιβίτζε πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Εκκλησιαστικής Τέχνης.
15 Νοέμβριος 2019
15 ноября на кафедре истории и теории церковного искусства прошел круглый стол «Спасовы реликвии в истории церковного искусства» в честь 1075-летия перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
28 Οκτώβριος 2019
Στην έδρα της ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης ψήφισαν για τον επικεφαλή
30 Αύγουστος 2019
30 августа на Общем собрании профессорско-преподавательской корпорации, которое возглавил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий, наметили план работы на предстоящий учебный год.
20 Αύγουστος 2019
Сообщаем, что 30 августа в 10:00 в Малом актовом зале Московской духовной академии начнется общее собрание профессоров и преподавателей.
18 Ιούνιος 2019
«Вестник церковного искусства и археологии» (Church Art and Archeology Review) — научный журнал Московской духовной академии об искусстве Православной Церкви от древности до наших дней.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: