Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Сроки возвращения студентов в расположение Академии

С 1 сентября 2020 года в Московской духовной академии по традиции начинается учебный год.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заезд студентов в стены духовной школы будет проходить поэтапно.

С 1 сентября очные занятия начнутся для студентов пропедевтического курса и 1 курса бакалавриата богословско-пастырского факультета, аспирантов 1 и 2 года очной формы обучения, студентов иконописного и регентского факультетов. Остальные студенты продолжат обучение дистанционно.

В связи с этим студенты:

  • 1 курса бакалавриата должны прибыть в расположение Академии 25 августа 2020 года;
  • пропедевтического курса бакалавриата должны прибыть в расположение Академии 29 августа 2020 года;
  • иконописного и регентского факультетов должны прибыть в Академию 31 августа 2020 года.

Очные занятия в аспирантуре начнутся 3 сентября. Дата заезда аспирантов в расположение Академии – 2 сентября до 18.00.

Подробности размещены в ЭИОС.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: