Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Έδρα ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης

Ειδήσεις

22 Απρίλιος 2020
Монография доцента кафедры церковной истории Московской духовной академии игумена Герасима (Дьячкова) посвящена более чем трехсотлетней истории иконы Преображения Господня из Белёвского Спасо-Преображенского монастыря.
1 Απρίλιος 2020
1 апреля в дистанционной форме прошло очередное заседание кафедры истории и теории церковного искусства.
12 Μαρτίου 2020
День открытых дверей пройдет в Московской духовной академии 4 апреля 2020 года. В этот день будущие студенты смогут задать свои вопросы представителям администрации Академии, познакомиться с распорядком дня студентов, условиями их обучения, а также с требованиями к поступлению.
23 Δεκέμβριος 2019
23 декабря прошло последнее в первом семестре заседание кафедры истории и теории церковного искусства. В заседании приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты кафедры.
14 Δεκέμβριος 2019
13 декабря кафедра истории и теории церковного искусства провела круглый стол «Образы женской святости в христианской иконографии». Магистранты представили жития, иконографии и истории почитания святых жен разных чинов святости.
10 Δεκέμβριος 2019
Στις 9 Δεκεμβρίου στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, υπό την προεδρία της επικεφαλής του τμήματος N.Β. Κβλιβίτζε πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Εκκλησιαστικής Τέχνης.
15 Νοέμβριος 2019
15 ноября на кафедре истории и теории церковного искусства прошел круглый стол «Спасовы реликвии в истории церковного искусства» в честь 1075-летия перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
28 Οκτώβριος 2019
Στην έδρα της ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης ψήφισαν για τον επικεφαλή
30 Αύγουστος 2019
30 августа на Общем собрании профессорско-преподавательской корпорации, которое возглавил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий, наметили план работы на предстоящий учебный год.
20 Αύγουστος 2019
Сообщаем, что 30 августа в 10:00 в Малом актовом зале Московской духовной академии начнется общее собрание профессоров и преподавателей.
18 Ιούνιος 2019
«Вестник церковного искусства и археологии» (Church Art and Archeology Review) — научный журнал Московской духовной академии об искусстве Православной Церкви от древности до наших дней.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: