Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В МДА прошло заседание Ученого совета

29 декабря в 310 аудитории академического корпуса Московской духовной академии состоялось заседание Ученого совета МДА.

В начале заседания ректор МДА епископ Звенигородский Феодорит озвучил резолюцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об утверждении итогов конкурса на замещение должностей преподавательского состава МДА.

Затем был принят отчет о научно-богословской работе Академии в 2020 году и утвержден план научно-богословской работы Академии на 2021 год.

Были утверждены отчеты Диссертационных советов МДА о работе в 2020 году.

Заведующий Отделением заочного обучения, доцент протоиерей Сергий Маратканов сделал сообщение о проведении итоговой аттестации на ОЗО.

Затем были одобрены отчеты кафедр о деятельности в первом полугодии 2020/2021 учебного года и приняты планы работы кафедр на второе полугодие. Также были рассмотрены проблемы взаимодействия Академии с национальной библиографической базой данных научного цитирования (РИНЦ), принципы работы с системой «Антиплагиат», структура промежуточных отчетов по написанию магистерской и кандидатской диссертаций магистрантов и аспирантов и другие актуальные вопросы научной и учебной деятельности Академии.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: