Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Έδρα ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης

Ειδήσεις

15 Νοέμβριος 2019
15 ноября на кафедре истории и теории церковного искусства прошел круглый стол «Спасовы реликвии в истории церковного искусства» в честь 1075-летия перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
28 Οκτώβριος 2019
Στην έδρα της ιστορίας και θεωρίας της εκκλησιαστικής τέχνης ψήφισαν για τον επικεφαλή
30 Αύγουστος 2019
30 августа на Общем собрании профессорско-преподавательской корпорации, которое возглавил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий, наметили план работы на предстоящий учебный год.
20 Αύγουστος 2019
Сообщаем, что 30 августа в 10:00 в Малом актовом зале Московской духовной академии начнется общее собрание профессоров и преподавателей.
18 Ιούνιος 2019
«Вестник церковного искусства и археологии» (Church Art and Archeology Review) — научный журнал Московской духовной академии об искусстве Православной Церкви от древности до наших дней.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: