Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В МДА состоялось заседание Ученого совета Академии

11 марта в Московской духовной академии состоялось заседание Ученого совета Академии. Заседание проходило в смешанном формате: часть членов Ученого совета присутствовала очно, часть — через конференцию на платформе Zoom.

На заседании прошли выборы заведующего кафедрой библеистики. Подавляющим большинством голосов заведующим избрали доцента протоиерея Олега Мумрикова.

Ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит сообщил о государственной аккредитации аспирантуры Академии, а заведующий аспирантурой доцент игумен Адриан (Пашин) рассказал об основных изменениях в учебном процессе в аспирантуре, связанных с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Проректор по научно-богословской работе доцент протоиерей Александр Задорнов озвучил требования по отчетности для преподавателей Академии, которые подали заявки на грантовую программу по теологии Российского фонда фундаментальных исследований.

Ученый совет Академии утвердил учебные планы на 2021/2022 учебный год и внес изменения в Положения о выпускной квалификационной работе. Также были заслушаны отчеты о выполнении поручений Ученого совета, данных на предыдущем заседании.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: