Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Расписание вступительных экзаменов

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: