Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В МДА пройдет научно-богословская конференция «Православное богословие: традиции и современность»

23 ноября 2020 года кафедра богословия Московской духовной академии проведет Международную научно-богословскую конференцию «Православное богословие: традиции и современность». Конференция приурочена памяти мыслителей ХХ века — профессоров Академии Н.К. Гаврюшина, А.И. Сидорова, А.Т. Казаряна.

Конференция проводится при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви и Фонда Президентских грантов.

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, занимающиеся исследованиями в области православного богословия, религиозной философии, религиоведения и других смежных с богословием гуманитарных наук.

Направления работы конференции:

  • история русской религиозно-философской мысли;
  • методология богословских наук; 
  • философия и богословие;
  • философия религии;
  • современные философские течения

Формы работы конференции: пленарное заседание, секции, круглый стол. 

Продолжительность доклада — 20 минут, для дискуссии и вопросов отводится 10 минут. Всем участникам мероприятия будет предоставлен сертификат.   

Рабочий язык конференции — русский

Программу конференции организаторы направят подтвердившим свое выступление участникам до 10 ноября 2020 года. Для участия в конференции необходимо прислать подтверждение участия с указанием темы в оргкомитет конференции (sekretar.bogoslovie.mda@gmail.com) не позднее 1 ноября 2020 года.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: