Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Публикации: Кафедра церковной истории

Выпускники Московской духовной академии обратились со словами благодарности к администрации, преподавателям и сотрудникам Академии.
Краткий экскурс в историю конфликта государства и канонической Церкви Черногории в новейшее время.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: