Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Вниманию преподавателей и студентов МДА!

Во исполнение предписаний Священноначалия и Учебного комитета Русской Православной Церкви на период карантина Московская духовная академия переходит на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение студентов Академии осуществляется на базе Электронной информационно-образовательной среды Академии (ЭИОС).

Доступ в ЭИОС находится по адресу: https://home.mpda.ru/.

В соответствии с приказом ректора Академии №77 от 18 марта 2020 г. до 20 марта всем преподавателям и студентам Академии необходимо зарегистрироваться либо обновить свою регистрацию в ЭИОС.

Всем преподавателям до 25.03.2020 необходимо разместить в облачном хранилище ЭИОС (https://cloud.mpda.ru) статичные материалы для самостоятельного обучения студентов

Преподавателям следует осуществлять регулярное обучение студентов посредством внутреннего портала Академии ЭИОС (https://home.mpda.ru) с частотой, соответствующей расписанию занятий, выдавая им разовые материалы для освоения, задания, выставляя оценки, по возможности – организуя вебинары. После завершения карантина нужно обеспечить отражение оценок в учебных журналах.

Необходимо следить за новостями и объявлениями, касающимися организации дистанционного обучения, которые будут размещаться на главной странице ЭИОС.

Консультации по всем вопросам, связанным с работой в ЭИОС, доступны по адресу электронной почты: home@mpda.ru.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: