Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Студенты Академии защитили выпускные квалификационные работы

С 16 по 19 июня прошли защиты дипломных и магистерских работ. Студенты защитили свои выпускные квалификационные работы по кафедрам богословия, библеистики, церковной истории, церковно-практических дисциплин, филологии и истории и теории церковного искусства.

Защита дипломных и магистерских работ проходила в онлайн-режиме на платформе Zoom.

Процедура защиты осталась прежней — студент обращался к комиссии с докладом, посвященным основным аспектам научной работы, потом зачитывались отзывы научного руководителя и рецензия оппонента, в которых указывались как преимущества работы, так и ее недостатки.

После прочтения отзывов студент отвечал на замечания научного руководителя и оппонента, а также на вопросы комиссии, возникшие в ходе знакомства с работой. После того, как студент завершал свое выступление, его отправляли в зал ожидания, где он вместе с другими однокурсниками ожидал объявления результатов.

Алексей Макаров, выпускник магистратуры кафедры библеистики, рассказал о прошедшей защите:

На кафедре библеистики все студенты успешно защитили свои диссертации, многие из которых в будущем продолжат в качестве кандидатской работы. Работы наших студентов были различными по своей тематике. Охватывалась деятельность отечественных библеистов, история древних Кумранских рукописей, изучение текстов Ветхого и Нового Заветов. Один из студентов предоставил свой перевод изучаемой книги Ветхого Завета.

Все студенты успешно прошли последний этап государственной итоговой аттестации.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: