Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Прошло первое в новом году заседание кафедры библеистики

26 февраля в библейском кабинете Академии состоялось первое в новом году заседание кафедры библеистики МДА. Заседание возглавил заведующий кафедрой, доцент протоиерей Георгий Климов.

Участники заседания утвердили темы кандидатских и магистерских диссертаций, а также бакалаврских и курсовых работ. 

Собравшиеся обсудили результаты выездной сессии конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», прошедшей 5-6 февраля в г. Краснодаре на базе Екатеринодарской духовной семинарии.

Также участники заседания утвердили план проведения международной конференции кафедры библеистики «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» , которая пройдет 11-12 мая текущего года в Московской духовной академии.

Преподаватели кафедры рассмотрели даты защиты курсовых, формат итоговой аттестации, даты годовых отчетов магистров и аспирантов.

Последним пунктом повестки стало обсуждение вопросов подготовки к аккредитации аспирантуры МДА.

Заседание завершилось рассмотрением текущих вопросов.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: