Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Преподаватели МДА приняли участие в конференции в Санкт-Петербургской духовной академии

29 и 30 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии прошла XIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». В ней приняли участие преподаватели Московской духовной академии.

На конференции с докладами выступили:

протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, доцент, проректор по научно-богословской работе, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин МДА. Термин «церковный развод» в современном каноническом праве;

иеромонах Филофей (Артюшин), доктор богословия (PhD), доцент кафедр библеистики и филологии МДА. Ибо видели очи мои спасение Твое… (Лк. 2:30): исторические предпосылки и богословские нюансы презентации сцены Распятия Христа в Евангелии от Луки;

Рупова Розалия Моисеевна, доктор философских наук, профессор МДА. Антропный принцип: библейский взгляд;

диакон Сергий Кожухов, кандидат богословия, доцент кафедры библеистики МДА. Авторитет свт. Амвросия Медиоланского в актах Халкидонского Собора;

священник Стефан Домусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры богословия МДА. Нравственные аспекты состояния неведения и его связь с ответственностью;

диакон Сергий Пантелеев, доцент кафедры филологии МДА, кандидат богословия. Проблемы перевода памятников христианской письменности на армянский язык в V в.

Выступления прошли в очно-дистанционном формате, материалы конференции будут опубликованы в журнале «Актуальные вопросы церковной науки», размещенном в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Αγίας Πετρούπολης/Пресс-служба МДА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: