Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Преподаватели кафедры филологии МДА выступили с докладами на XI агиографическом семинаре в Санкт-Петербурге

7 декабря 2022 года преподаватели кафедры филологии МДА выступили с докладами на XI агиографическом семинаре в Санкт-Петербурге.

Семинар, посвященный актуальным вопросам изучения агиографических и гимнографических памятников древнерусской письменности, проводится ежегодно Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге начиная с 2012 года.

Темы, которые объединяют исследователей, находятся на пересечении богословской и филологической наук. Обсуждение и дискуссии после выступлений позволяют решать важные проблемы и обмениваться опытом.

В этом году участие в семинаре приняли преподаватели кафедры филологии Московской духовной академии. Доцент А.Е. Соболева выступила с докладом, посвященным Косинской редакции жития преподобного Александра Свирского, об источниках службы святому рассказал аспирант и ассистент кафедры П.В. Островский.

По завершении научной сессии участники посетили выставку «Сию книгу писал…», посвященную средневековой письменной традиции из собрания Древлехранилища Пушкинского Дома.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: