Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На кафедре иконописи МДА прошел просмотр работ учащихся первого и второго курсов и предзащита дипломов

27 декабря в иконописных мастерских факультета иконописи и церковного искусства Московской духовной академии в рамках промежуточной аттестации состоялся просмотр работ учащихся 1 и 2 курсов и подведение итогов первого семестра, а также предварительная защита выпускных квалификационных работ.

Учащиеся первого курса продемонстрировали копии фрагментов икон, выполненные в технике гризайль — акварелью на бумаге, а также темперой на таблетках. Основной задачей работы был разбор тональных отношений и знакомство с техникой темперной живописи. Также было представлено несколько таблеток в цвете. Дополнительно в течение первого семестра студенты делали этюды с натуры, наброски фигуры человека.

Задачей на первое полугодие для второго курса стало освоение техники написания личного — лики, руки и ноги на иконах пишутся в несколько последовательных этапов. Студенты на просмотр представили копии икон и их фрагментов, выполненные как в мастерских, так и в музеях (с этого семестра у студентов-иконописцев начинается музейная практика) — в Музее христианского искусства Московской духовной академии «Церковно-археологический кабинет», в музеях г. Суздаля, г. Переславля-Залесского, Патриаршем музее церковного искусства в Храме Христа Спасителя.

В этот же день прошел предварительный просмотр дипломных работ выпускников, защита которых назначена на 29 декабря. Комиссией были даны ценные рекомендации, касающиеся последних, завершающих этапов.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: