Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На кафедре Богословия состоится научный семинар, посвященный принципу «согласия отцов»

27 сентября в 17:00 на кафедре Богословия Московской духовной академии состоится научный семинар. Послушать и задать вопросы приглашаются все желающие.

На конференции будет обсуждаться принцип «согласия отцов», или «consensus patrum», который даже в среде христианских богословов воспринимается неоднозначно.

Участники ответят, уместно ли говорить о разномыслии святых отцов; допустимо ли уделять большое внимание собственному пониманию Священного Писания без руководства святых отцов; применимо ли по отношению к святым отцам понятие непогрешимости.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: