Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Московская духовная академия проведет конференцию «Актуальные вопросы современной богословской науки»

2 мая 2023 года в Московской духовной академии состоится ежегодная национальная межвузовская студенческая научная конференция «Актуальный вопросы современной богословской науки».

Секционные заседания будут организованы по следующим направлениям:

  • Богословие и христианская письменность;
  • Каноническое право;
  • История и церковное искусство. 

Рабочий язык конференции – русский. Регламент выступления – до 15 минут.

Часть конференции предполагается провести в дистанционном формате.

На основании докладов конференции авторам предоставляется возможность опубликовать статьи соответствующей тематики в научных журналах Московской духовной академии.

Оргкомитет конференции: тел.: +7 (496)541-56-08, email: konf.mda@gmail.com

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: