Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра истории и теории церковного искусства провела итоговое заседание

14 июня состоялось итоговое заседание кафедры истории и теории церковного искусства, завершающее 2020/2021 учебный год. Заседание прошло в дистанционном формате, под председательством заведующей кафедрой, профессора Н.В. Квливидзе.

В начале заседания члены кафедры выслушали отчеты по работе над диссертациями магистрантов и аспирантов и дали свои рекомендации.

Затем были приняты годовые отчеты и индивидуальные планы преподавателей, а также состоялось голосование за кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава кафедры.

Завершая заседание, Нина Валериевна с удовлетворением отметила высокое качество научной работы и активность учащихся в прошедшем учебном году.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: