Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра библеистики МДА возобновит работу научно-богословского семинара «Сотериологическая интерпретация Писания в православной библеистике»

20 октября кафедра библеистики Московской духовной академии возобновит работу постоянно действующего межвузовского научно-богословского семинара «Сотериологическая интерпретация Писания в православной библеистике»  в новом учебном году.

Соорганизаторами семинара выступят кафедры библеистики Перервинской, Коломенской и Николо-Угрешской духовных семинарий, а также Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

В работе семинара примут участие ведущие отечественные и зарубежные православные исследователи Священного Писания. Ответственные за организацию и проведение семинара — заведующий библейским кабинетом МДА протоиерей Александр Тимофеев и доцент МДА М.В. Ковшов.

Ближайший семинар на тему «Интерпретация Писания в сотериологической библеистике: от подхода к методу и терминологии» состоится 20 октября 2021 г. в 17:00 в библейском кабинете МДА в смешанном очно-дистанционном формате. Иногородние участники смогут присоединиться в программе Zoom.

С вступительным докладом на тему «Многообразие терминологии экзегетических методов: попытка упорядочения» выступит заведующий библейским кабинетом МДА протоиерей Александр Тимофеев, затем состоится обсуждение. Содокладчики — старший преподаватель кафедры теологии ФДО ПСТГУ М.В. Таланкина, доцент МДА и Перервинской ДС М.В. Ковшов.

Как и в прошлом учебном году, собрания участников семинара планируется проводить один раз в месяц.

Пресс-служба МДА/Кафедра библеистики МДА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: