Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Два журнала Московской духовной академии вошли в новый научный перечень ВАК

Два научных журнала Московской духовной академии вошли в новый перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Журнал «Библия и христианская древность» включен по направлениям: 

5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология (филологические науки);

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология);

5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология). 

Также обновлены научные направления журнала «Богословский вестник»:

5.7.9. Философия религии и религиоведение (философские науки);

5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология (филологические науки);

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология);

5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология);

5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология).

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: