Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Έδρα Θεολογίας

Ειδήσεις

14 Δεκέμβριος 2019
19 декабря в Московской духовной академии пройдет презентация новой книги научной школы патрологических исследований кафедры богословия МДА.
14 Δεκέμβριος 2019
Στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση του τμήματος θεολογίας, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός για το επιστημονικό έργο του τμήματος για το 2019.
29 Νοέμβριος 2019
27 ноября профессор кафедры богословия МДА Олег Давыдов прочитал лекцию в Инновационном центре «Сколково». Темой лекции стало соотношение науки и религии на примере теории эволюции.
6 Νοέμβριος 2019
31 октября прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Просвещение через книгу». В номинации «Лучшее учебное издание» первое место заняли преподаватели МДА профессор Алексей Сидоров, профессор Алексей Фокин и доцент Павел Доброцветов.
5 Νοέμβριος 2019
3 ноября Общецерковная аспирантура и докторантура и Санкт-Петербургский государственный университет издали 3-й выпуск журнала «Вопросы теологии». В журнале опубликована статья доцента МДА Павла Доброцветова.
31 Οκτώβριος 2019
31 октября студенты встретились с новым преподавателем кафедры богословия Олегом Борисовичем Давыдовым. На кафедре он преподает основное богословие и современные философские течения.
30 Οκτώβριος 2019
30 октября в МДА на кафедре богословия прошел научный семинар: «Синтетическая теория эволюции: аргументы “за” и “против”». Докладчиками стали студенты Академии иеродиакон Иннокентий (Глазистов) и Илья Беломытцев.
29 Οκτώβριος 2019
29 октября прошла встреча студентов с новым преподавателем кафедры богословия Иваном Олеговичем Негреевым. Он преподает историю нехристианских религий и феноменологию религии.
18 Οκτώβριος 2019
17 октября состоялось заседание кафедры богословия. Выбрали заведующего кафедрой, обсудили вопрос о научном руководстве, рассмотрели прошения студентов на закрепление тем научных работ.
16 Οκτώβριος 2019
30 октября в 14:50 на кафедре богословия пройдет научный семинар «Синтетическая теория эволюции: аргументы “за” и “против”».
2 Οκτώβριος 2019
1 октября прошло первое заседание редколлегии нового научно-богословского журнала МДА «“Диакрисис” (Богословие. Патрология. Апологетика)». Журнал будет выпускаться на базе Научной школы патрологических исследований МДА.
28 Σεπτέμβριος 2019
27 сентября на кафедре Богословия состоялся научный семинар, посвященный принципу «consensus patrum». С презентацией исследования по этому вопросу выступил студент кафедры Сергей Санаянц.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: