Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Публикации: Регентский факультет

Выпускники Московской духовной академии обратились со словами благодарности к администрации, преподавателям и сотрудникам Академии.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: