Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Публикации: Миссионерский отдел

«Поездка на миссионерскую практику в Архангельскую область представлялась чем-то таинственным и романтичным», - своими впечатлениями о поездке поделился студент Александр Лебедев.