Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Публикации: Кафедра филологии

Статья профессора Московской духовной академии игумена Дионисия (Шлëнова) «От времени к вечности: О восьмом дне Воскресения и встрече с Воскресшим».
Статья профессора Московской духовной академии игумена Дионисия (Шленова), посвященная теме воскресения Лазаря.
Выпускники Московской духовной академии обратились со словами благодарности к администрации, преподавателям и сотрудникам Академии.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: