Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Выпускники магистратуры МДА сдали государственный экзамен

С 1 по 4 июня выпускники магистратуры Московской духовной академии сдавали итоговый государственный экзамен. Сдача государственного экзамена проходила дистанционно на интернет-платформе Zoom.

Первый этап государственной итоговой аттестации прошли студенты магистерских программ: богословия, русской духовной словесности, пасторологии и литургики, греческой христианской литературы, истории Церкви, истории и теории церковного искусства и библеистики.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли представители работодателя и преподаватели МДА. Студенты магистратуры сдавали экзамен, соответствующий специальности профиля, на котором они обучались.


Экзамен проходил следующим образом: студенты по одному подключались к веб-конференции, секретарь комиссии называл им номер билета, выбранный случайным образом с помощью генератора случайных чисел, и выпускники без предварительной подготовки давали ответы на билет.

Все студенты успешно сдали итоговый экзамен. Теперь их ждет защита магистерских диссертаций.


Алексей Макаров, студент 2 курса магистратуры кафедры библеистики поделился впечатлениями о сдаче экзамена в новом формате:

«Экзамен начался в 15:00, мы подключились к нему по ссылке в Zoom и находились в ожидании, когда кого-то из нас подключат к самому экзамену, так как подключали по одному.

Экзамен прошел в теплой атмосфере, если  студент начинал “плавать” в ответе, преподаватели помогали вспомнить, задавая наводящие вопросы. Учитывая специфику экзамена, он был лишен многих формальностей, что создавало особую домашнюю атмосферу».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: