Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В журнале «Вопросы теологии» вышла статья доцента МДА

3 ноября Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) издали 3-й выпуск журнала «Вопросы теологии».

Журнал «Вопросы теологии» — международный академический журнал по теологии. В нем публикуются научные статьи, переводы, аналитические обзоры и рецензии на русском и английском языках.

В рубрике «Переводы» вышла публикация доцента МДА, кандидата философских наук, кандидата богословия Павла Доброцветова. В публикации представлен перевод Слова IV «О материи и космосе»,
где автор подвергает критике философские представления языческой Античности о мире и его происхождении, показывая их противоречивый характер, и противопоставляет им библейское учение о Едином Боге Творце, создавшем мир из ничего.

Патриархия.ру / Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: