Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В МДА прошел второй этап итоговой аттестации студентов выпускных курсов бакалавриата и магистратуры

С 15 по 17 июня в Московской духовной академии проходили защиты выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата, а также магистерских диссертаций.

15 июня состоялись защиты магистерских диссертаций профилей «Православное богословие», «Библеистика», «История и теория церковного искусства», выпускных работ студентов бакалавриата на кафедре церковно-практических дисциплин.

16 июня магистерские диссертации защитили выпускники профиля «Пасторология и литургика», а также студенты бакалавриата на кафедре церковной истории.

17 июня прошли защиты квалификационных работ выпускников бакалавриата на кафедрах богословия, библеистики и филологии, а также магистерских диссертации профилей «Русская духовная словесность» и «Греческая христианская литература».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: