Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Вышла книга профессора кафедры библеистики МДА Р.М. Руповой

В издательстве «Алетейя» вышла книга профессора кафедры библеистики МДА Р.М. Руповой «Энергия покоя». 

Название позаимствовано из современной философии и физики. Тема энергии вошла в культуру еще в Античности, преимущественно от Аристотеля, была переосмыслена в христианстве и активно задействована затем в научной и технической сферах. В наше время дискурс энергии активно используется в современных исследованиях о человеке и обществе. Но энергийность нашего мира отнюдь не «энергия покоя», напротив, это стремительные потоки, информационно-энергетические бури и штормы, грозящие затопить цивилизацию. 

Назвав так новую книгу стихов, автор надеется побыть вместе с читателем на берегу безбрежного сияющего океана «Энергии покоя» — энергии, характерной для Божественной жизни, несущей подлинный мир (а не перемирие), нетварный свет, благо, любовь. Конечно, всё это — свойства Единого в Трех Лицах Абсолюта, даровавшего нам «жизнь с избытком» и учащего нас говорить языком поэзии.

***

Благословен отныне этот час,
Событья сведший в узел нашей встречи.
Любовь земная? Нет об этом речи,
Но Бог послал для восхожденья Вас.

Пусть цепь златая жгла меня не раз,
Теперь и на воде боясь обжечься,
Держу в упряжке пламенное сердце:
Какая силища таится в нас!

Я знаю: есть духовный, тонкий блуд —
Избави Бог от всякого нечестья!
Боюсь, меня неправильно поймут,

Все ж отдаю на Божье усмотренье,
Скорей всего, напрасный, жалкий труд.
Он — о любви, без коей нет спасенья.

Пресс-служба МДА/Кафедра библеистики МДА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: