Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии состоялся концерт памяти С.В. Рахманинова и П.Г. Чеснокова

19 декабря 2022 года в Елизаветинском зале Московской духовной академии прошел концерт, посвященный памяти Сергея Васильевича Рахманинова и Павла Григорьевича Чеснокова. 

В исполнении камерного ансамбля 4 курса факультета церковно-певческого искусства под управлением студентов-выпускников прозвучал цикл С.В. Рахманинова «Шесть хоров», op. 15, и произведения для женского хора П.Г. Чеснокова «Горними тихо летела душа небесами», «Несжатая полоса», «Листья», «Лотос», «Яблоня», «Зеленый шум». 

Программа была подготовлена студентами под руководством преподавателя факультета А.С. Стрельцовой. Партию фортепиано исполнили Виктория Борисова и Дарья Касьяненко. 

Предложенные слушателям сочинения русских классиков были исполнены ярко и увлеченно, на должном профессиональном уровне, а управление хоровыми произведениями с аккомпанементом стало еще одной своеобразной пробой пера студентов 4 курса в канун грядущих выпускных экзаменов.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: