Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В рамках системы внутренней оценки качества образования в Академии пройдёт электронный опрос студентов и преподавателей

В Московской духовной академии в рамках системы внутренней оценки качества образования состоится опрос мнения студентов и преподавателей. В ходе него обучающимся будет предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Ранее подобные опросы проводились в письменной форме. Новшество данного опроса заключается в том, что он реализован на базе электронной информационно-образовательной среды Академии. Он носит абсолютно анонимный характер, что позволит студентам и преподавателям свободно высказать свое мнение. 

Электронный вид представления данных позволит существенно облегчить процедуру анализа результатов опроса. В дальнейшем все мнения будут рассмотрены и учтены при формировании образовательных программ Академии и в целом при организации образовательного процесса.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: