Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошлое итоговое заседание кафедры церковно-практических дисциплин МДА

23 декабря в смешанном дистанционно-очном формате прошло открытое заседание кафедры церковно-практических дисциплин Московской духовной академии. Магистранты программ «Пасторология и литургика» (2 курс) и «Современное каноническое право» (1 курс) отчитались о ходе работы над выпускными квалификационными работами. Также были заслушаны сообщения аспирантов о их исследованиях по тематике кафедральных дисциплин и поступившие прошения о рассмотрении готовых кандидатских диссертаций.

Во второй части заседания заведующий кафедрой протоиерей Александр Задорнов прочел доклад на тему «О некоторых аспектах современной рецепции канонического права», в котором продемонстрировал произвольность ряда интерпретаций канонического наследия Православной Церкви у современных авторов (митрополит Иоанн (Зизиулас), архимандрит Кирилл (Говорун) и другие). «Герменевтический круг», возникающий при выборе метода интерпретации ради достижения заранее определенной цели, приводит, по мысли автора сообщения, к подмене научного исследования риторическим упражнением, опровергать которое на научной почве нет ни возможности, ни необходимости. 

В конце заседания было объявлено о переходе выпуска научного журнала «Праксис» на четыре номера в год, для чего необходимо повысить публикационную активность преподавателей кафедры, аспирантов и студентов магистерских программ.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: