Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошло открытое заседание кафедры богословия

16 декабря в Московской духовной академии состоялось открытое заседание кафедры богословия под председательством проректора по учебной работе иерея Павла Лизгунова.

Заседание началось с пения «вечной памяти» двум почившим преподавателям кафедры: заслуженному профессору Константину Ефимовичу Скурату и игумену Андронику (Трубачёву). После кратких слов приветствия слово взял научный сотрудник кафедры А.А. Парпара, который выступил с отчетом о научной деятельности за 2021 г., а также с планом научной деятельности кафедры на 2022 г. 

Затем выступили доцент игумен Адриан (Пашин) и ассистент Вадим Елиманов.

Они представили проект учебника по догматическому богословию. С рецензией на проект выступил иерей Дмитрий Артемкин.

После презентации и оценки рецензента было предложено дальнейшее обсуждение членами кафедры проекта учебника до 1 марта 2022 г. 

В завершении заседания диакон Ярослав Калинин выступил с докладом на тему «Теодицея по Льюису, или Диалектика боли».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: