Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошла защита магистерских работ

17 и 18 июня в Московской духовной академии прошли защиты магистерских работ. Студенты защитили свои выпускные квалификационные работы по кафедрам богословия, библеистики, церковной истории, церковно-практических дисциплин, филологии и истории и теории церковного искусства.

Последний этап государственной итоговой аттестации для студентов магистратуры Московской духовной академии проходил в очно-дистанционном формате.

Студенты обращались к комиссии с докладом, посвященным основным аспектам проделанной научной работы в рамках написания магистерских диссертаций. После их выступления зачитывались отзывы научного руководителя и рецензия оппонента, в которых указывались как преимущества работы, так и ее недостатки.

На замечания научного руководителя и оппонента со стороны авторов магистерских диссертаций прозвучали комментарии и пояснения. Также студенты ответили на вопросы комиссии, возникшие в ходе знакомства с представленной работой.

Представленные работы оценила комиссия и их результаты объявили по завершении всех защит.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: