Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии пройдет научно-практическая богословская конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»

11-12 мая кафедра библеистики Московской духовной академии при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви проведет ежегодную научно-практическую богословскую конференцию «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». 

В конференции примут участие преподаватели и учащиеся аспирантуры, магистратуры, бакалавриата МДА, а также других высших богословских учебных заведений Русской Православной Церкви. Кроме преподавателей и обучающихся, к участию приглашаются лица, занимающиеся изучением Священного Писания. 

Основными целями конференции являются активизация научной деятельности преподавателей и обучающихся, а также развитие профессиональных сообществ преподавателей семинарий и академий.

Для участия в конференции необходимо до 25 апреля отправить в оргкомитет заявку участника.

Всем желающим выступить с докладом необходимо в заявке участника указать тему, а до 1 мая — выслать тезисы.

Тексты докладов конференции публикуются в Сборнике материалов (1, 2, 3, 4) ежегодной научно-богословской конференции

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания», индексируемом в РИНЦ.

Правила оформления текста докладов

Бланк заявки участника

Координатор конференции:

Зубов Сергей Вячеславович

(тел. +79162376130), е-mail оргкомитета: bibleistikampda@yandex.ru.

По результатам конкурсного отбора заявка на участие может быть отклонена.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: