Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Студенты кафедры библеистики посетили выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия»

13 мая студенты 1 курса магистратуры кафедры библеистики в рамках предмета «История Древнего Востока» (преподаватель свящ. Андрей Выдрин), посетили выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия», проходящую в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Данная выставка — итог совместного проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина и НИЦ «Курчатовский институт».

Экскурсию по выставке провела научный сотрудник отдела Древнего Востока Пушкинского музея кандидат исторических наук Евгения Александровна Анохина. 

Студентам представилась уникальная возможность увидеть мумии людей и животных, саркофаги, папирусы, погребальные пелены и маски, фаюмские портреты, фрагменты гробничных рельефов, многие другие памятники, связанные с заупокойным культом, а также 3D-реконструкции облика древних египтян и визуализации на базе КТ-исследований мумий.

Пресс-служба МДА/Кафедра библеистики МДА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: