Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Студенты 4 курса кафедры иконописи МДА завершили практику в Третьяковской галерее

Программа обучения иконописцев на факультете иконописи и церковного искусства МДА на четвертом курсе предполагает копирование икон в Государственной Третьяковской галерее.

В течение всего первого семестра каждый понедельник 14 человек приезжали в Москву, чтобы приобщиться мастерству великих иконописцев — преподобных Андрея Рублëва, Дионисия и их ближайших последователей.

Результатами музейной практики явились копии икон, выполненные под руководством преподавателя А.В. Зданович: Звенигородского полуфигурного деисусного чина, «Распятия» из праздничного ряда Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря, клейма житийной иконы святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, и других.

Изучение древних образов, выполненных величайшими иконописцами, помогает увидеть особенности стиля: композицию, цветовые и тональные отношения, фактуру, технику и приемы. Полученные знания, умения и навыки пригодятся иконописцам для дальнейших творческих поисков: прежде всего, в работе над дипломом и в последующей самостоятельной художественной деятельности.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: