Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Состоялось заседание Ученого совета МДА и заседание Общего собрания профессорско-преподавательской корпорации МДА

6 июля 2020 года в Елизаветинском зале прошло заседание Ученого совета и заседание Общего собрания профессорско-преподавательской корпорации Московской духовной академии. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации большинство членов преподавательской корпорации принимали участие в собрании дистанционно. В общем собрании корпорации принял участие ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан, являющийся также преподавателем МДА.

На заседании Ученого совета был проведен конкурс на замещение штатных должностей педагогических работников МДА. Большинство участников конкурса уже входили в педагогический состав Академии и принимали участие в конкурсе в связи с окончанием трудового договора. Также Ученый совет утвердил учебные планы бакалавриата и магистратуры на 2020/2021 учебный год.

В начале общего собрания с итоговым докладом выступил ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим. 

С сообщениями также выступили проректоры, заведующие кафедрами и отделениями, деканы регентского и иконописного факультетов Академии. Они отчитались по работе за прошедший год, а также поделились своими планами и идеями.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: