Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

С.П. Боровинская защитила дипломную работу в Российской академии музыки имени Гнесиных

24 января в Российской академии музыки имени Гнесиных, на кафедре хорового дирижирования, состоялась защита дипломных работ. Выпускную квалификационную работу бакалавра (направление подготовки: 53.03.05, Дирижирование; профиль: Дирижирование академическим хором) успешно защитила преподаватель и регент хора факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии С.П. Боровинская.

Тема работы: «Богослужебно-певческие традиции факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии: история и современность» (научный руководитель — доцент РАМ имени Гнесиных А.Е. Покровский).

Коллектив преподавателей и студентов факультета церковно-певческого искусства МДА поздравляет Софию Павловну с успешной защитой и высшим баллом по творческому экзамену и желает ей дальнейших творческих успехов, плодотворного труда на ниве церковно-певческого образования.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: