Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Расписание работы библейской секции Покровской конференции

На кафедре библеистики Покровская конференция начнет свою работу 15 октября в дистанционном режиме на платформе Zoom. В этот день состоится работа секции VIII, которая пройдет с 14:30 до 17:30 часов.

Экзегетика и герменевтика Священного Писания.

Модератор — иеромонах Филофей (Артюшин).

⦁ Протоиерей Димитрий Юревич, кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии. Новая реконструкция храма Соломона Й. Гарфинкелем (на основании находок в Хирбет Кейафе).

⦁ Р.М. Рупова, доктор философских наук, доцент РГСУ. Отражение символики облачения ветхозаветного первосвященника в описании Небесного Иерусалима.

⦁ М.С. Крутова, доктор филологических наук, профессор МДА. Уникальные рукописные Евангелия в собрании Ризницы Троице-Сергиевой Лавры.

⦁ Иеромонах Филофей (Артюшин), доктор теологии, доцент. Идейное своеобразие толкований блаженного Августина на избранные евангельские притчи.

⦁ Иерей Сергий Фуфаев, преподаватель и научный сотрудник МДА. Идея обожения как основополагающий критерий в библейской герменевтике. К вопросу о том, почему невозможно правильное изучение Священного Писания и Предания Церкви путем «методологического атеизма» и т. п. методов.

⦁ Монахиня Александра (Мушкетова). Вифлеем, Рождество Христово. Новый взгляд из XXI века.

Остальные библейские секции пройдут в свое время 16 октября.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: